Licytacje komornicze nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.05.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.05.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
 
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Swobodnej 14 w Bydgoszczy.Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 48,73 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska o powierzchni 2 62 m2. Lokal posiada balkon. Pole powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych : 51,35 m2
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5135/632008 w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/0085159/5, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ( do dnia 2089-11-27) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty Chantkowskiej.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00141609/6.


Suma oszacowania wynosi: 209 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 156 750,00zł
Rękojmia: 20 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Saperów 262. Lokal położony jest na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego i stanowi:trzy pokoje, korytarz, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 51,86 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu:piwnica o powierzchni 8,02 m2. Nieruchomość stanowi własność Anny Maćkiewicz i Rafała Maćkiewicza. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166523/0 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5988/29500 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00046710/1, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W dziale III KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest m.in. wpis sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób,że "właściciel lokalu nr 2,dla którego prowadzona jest KW BY1B/00166523/0, otrzymuje do wyłącznego korzystania część działki nr 11/3,o powierzchni 10,50m2 , o długości 3,50 m i szerokości 3,00 m usytuowany przy wschodniej ścianie budynku,na prawo od klatki schodowej". W dziale I KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest wpis służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 21/3 nieruchomości KW 64334 w kierunku do drogi publicznej.Suma oszacowania wynosi: 76 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 57 000,00zł
Rękojmia: 7 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ul. Morcinka 8 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o łącznej powierzchni 47,20 m2. Lokal posiada balkon.
Bydynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje Krzysztofowi Wankiewiczowi.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00211075/5.

Suma oszacowania wynosi: 165 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 123 750,00zł
Rękojmia: 16 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 8/6 o powierzchni 0,9648 ha. Na w/wym. działce znajduje się zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 1, 2 i 6 tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne i zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 4, 5 i 7 oraz budynku transportu i łączności (garaż; nr ewid. 3), tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne z dodatkową funkcją garażową.W dacie oględzin nieruchomość nie była zamieszkała, a budynki stanowiły pustostany. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 279 i stanowi własność: - udział nr 2 wynoszący 1/2 części - Anny Marii Brzozowskiej i Zbigniewa Tomasza Brzozowskiego we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej - udział nr 3 wynoszący 1/2 części Zbigniewa Tomasz Brzozowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00010539/7.


Suma oszacowania wynosi: 307 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 230 250,00zł
Rękojmia: 30 700,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działek nr 196/1, 196/3 i 232 o łącznej powierzchni 5, 8000 ha.
Działka nr 196/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a działka nr 196/3
zabudowana jest budynkami:mieszkalnym jednorodzinnym, stajni z dobudowanym kurnikiem,
chlewni,stodoły z dobudówką, garażowym, gospodarczym i wiatą na sprzęt rolniczy.
Działka 232 nie jest zabudowana. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej i stanowi własność Andrzeja Janika. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00041485/9.

Wartość rynkowa nieruchomości bez uwzględnienia obciążenia służebnością: 1 744 000,00 zł.
Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością: 1 717 000,00 zł.
Wartość rynkowa służebności osobistej obciążającej nieruchomość wynosi 27 000,00 zł.
w tym: wartość rynkowa:
- niezabudowanej działka nr 232 - 458 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/1 - 629 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/3 - 657 000,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 174 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 34 położonego przy ul. Czerkaskiej 1 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 54,60 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica 4,30 m2. Powierzchnia razem : 58,90 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Nieruchomość stanowi własność: Wioletty Gobis i Marka Gobis. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00096290/5. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 589/27399 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00086689/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi: 169 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 126 750,00zł
Rękojmia: 16 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.03.2018 r. - godz. 9:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.03.2018 r. - godz. 9:00
Obwieszczenie
 
II licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Nowe Smolno,gm. Nowa Wieś Wielka, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiała - do 1/2 części.Suma oszacowania wynosi: 16 500,00 zł
Cena wywołania wynosi: 8 250,00 zł
Rękojmia: 1 650,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 20 położonego przy ul.Abrahama 9 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 35,14 m2. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Beacie Wojciechowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00122876/9.


Suma oszacowania wynosi: 143 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 107 250,00zł
Rękojmia: 14 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Przemysłowej 11 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na piętrze budynku mieszkalnego kilkurodzinnego i składa się z jednego pokoju i kuchni z wc o powierzchni użytkowej 33,90 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu: piwnica 5,0 m2, boks w budynku gospodarczym 8,1 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Barbary Szymczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00170494/8. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 460/4397 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00090513/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ( do dnia 2089-12-05) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Suma oszacowania wynosi: 75 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 56 250,00zł
Rękojmia: 7 500,00zł
copyright © Komornik Sądowy Maciej Bakalarski - licytacje, aukcje komornicze.
Design

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.