Archiwum - Licytacje komornicze nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.07.2018 r. - godz. 12:50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.07.2018 r. - godz. 12:50
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego oznaczonego jako "l. użytk. 1" zlokalizowany w budynku nr 62 przy ul. Długiej (ul. Pod Blankami 57) w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji - parter budynku (kamienicy) wybudowanego w 1838 roku (wejście od podwórza) i stanowi: pomieszczenie użytkowe
o powierzchni 28,49 m2, wykorzystywane na cele magazynowe. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 2849/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność : Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132383/9 .


Suma oszacowania wynosi: 85 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 63 750,00zł
Rękojmia: 8 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. - działek nr 670/4 i 646/2 o łącznej powierzchni 0,0848 ha. Na działce nr 670/4 znajduje się budynek handlowo-usługowy z częścią biurową (nr ewid. 362) oraz część budynku handlowo -usługowego - myjni samochodowej (nr ewid. 363), natomiast na działce nr 646/2 znajduje się część budynku handlowo-usługowego - myjni samochodowej (nr ewid. 363). Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr: 670/4 i 646/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności dwóch budynków handlowo-usługowych posadowionych na gruncie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, tworzących razem całość gospodarczo-użytkową. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul.Toruńskiej 39 i stanowi własność Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicielami budynków są: Maciej Nowicki i Agnieszka Nowicka we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052267/5.Suma oszacowania wynosi: 740 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 555 000,00zł
Rękojmia: 74 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 14:00
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego
w Bydgoszczy przy ul. Curie-Skłodowskiej 6 . Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 43,67 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal posiada wyjście balkonowe. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 44/1465 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00046914/1, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (do dnia 2103-05-28) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Karoliny Rychlik. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00130079/1.


Suma oszacowania wynosi: 193 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 144 750,00zł
Rękojmia: 19 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 13:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 13:00
Obwieszczenie
 
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 163/6 o powierzchni 0,0957 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem o powierzchni użytkowej 253,3 m2.
Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul. Leszczynowej 12c, gm. Białe Błota i stanowi własność Bartłomieja Rygielskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00109863/8.
Suma oszacowania wynosi: 417 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 312 750,00zł
Rękojmia: 41 700,00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 13:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 13:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 13:30
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 8/6 o powierzchni 0,9648 ha. Na w/wym. działce znajduje się zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 1, 2 i 6 tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne i zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 4, 5 i 7 oraz budynku transportu i łączności (garaż; nr ewid. 3), tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne z dodatkową funkcją garażową.W dacie oględzin nieruchomość nie była zamieszkała, a budynki stanowiły pustostany.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 279 i stanowi własność:
- udział nr 2 wynoszący 1/2 części - Anny Marii Brzozowskiej i Zbigniewa Tomasza Brzozowskiego we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej
- udział nr 3 wynoszący 1/2 części Zbigniewa Tomasz Brzozowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00010539/7.Suma oszacowania wynosi: 307 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 204 666,67zł
Rękojmia: 30 700,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 12:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.07.2018 r. - godz. 12:30
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Przemysłowej 11 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na piętrze budynku mieszkalnego kilkurodzinnego i składa się z jednego pokoju i kuchni z wc o powierzchni użytkowej 33,90 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu: piwnica 5,0 m2, boks w budynku gospodarczym 8,1 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Barbary Szymczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00170494/8.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 460/4397 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00090513/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ( do dnia 2089-12-05) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Suma oszacowania wynosi: 75 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 50 000,00zł
Rękojmia: 7 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działek nr 196/1, 196/3 i 232 o łącznej powierzchni 5, 8000 ha. Działka nr 196/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a działka nr 196/3 zabudowana jest budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym, stajni z dobudowanym kurnikiem, chlewni, stodoły z dobudówką, garażowym, gospodarczym i wiatą na sprzęt rolniczy.
Działka 232 nie jest zabudowana. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej i stanowi własność Andrzeja Janika. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00041485/9 Nieruchomość obciążona jest służebnościami osobistymi - zgodnie z zapisami w dziale III księgi wieczystej. Suma oszacowania wynosi 1 744 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 162 666,67 zł .
Wartość rynkowa nieruchomości bez uwzględnienia obciążenia służebnością: 1 744 000,00 zł. Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością: 1 717 000,00 zł. Wartość rynkowa służebności osobistej obciążającej nieruchomość wynosi 27 000,00 zł.
w tym: wartość rynkowa:
- niezabudowanej działka nr 232 - 458 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/1 - 629 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/3 - 657 000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 174 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 10:00
Galeria
II licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Saperów 262. Lokal położony jest na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego i stanowi:trzy pokoje, korytarz, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 51,86 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu:piwnica o powierzchni 8,02 m2.
Nieruchomość stanowi własność Anny Maćkiewicz i Rafała Maćkiewicza.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166523/0.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5988/29500 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00046710/1, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
W dziale III KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest m.in. wpis sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób,że "właściciel lokalu nr 2,dla którego prowadzona jest KW BY1B/00166523/0, otrzymuje do wyłącznego korzystania część działki nr 11/3,o powierzchni 10,50m2 , o długości 3,50 m i szerokości 3,00 m usytuowany przy wschodniej ścianie budynku,na prawo od klatki schodowej".
W dziale I KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest wpis służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 21/3 nieruchomości KW 64334 w kierunku do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi: 76 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 52 933,33zł
Rękojmia: 7 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.06.2018 r. - godz. 9:30
Galeria
II licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 19 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego dwu lokalowego i składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, korytarza, hallu i przedsionka o powierzchni użytkowej 102,28 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal posiada zewnętrzne tarasy. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00015007/4, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty Pawłowskiej i Adama Pawłowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00031247/6.


Suma oszacowania wynosi: 312 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 208 000,00zł
Rękojmia: 31 200,00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.05.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.05.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 4 położonego przy ul. Tucholskiej 3 w Bydgoszczy, ustanowione na prawach do zabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW BY1B/00060403/0 Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Lokal posiada balkon. Spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Natalii Golz.
Dla w/wym. lokalu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00130153/4.


Suma oszacowania wynosi: 214 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 160 500,00zł
Rękojmia: 21 400,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.05.2018 r. - godz. 9:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.05.2018 r. - godz. 9:00
Obwieszczenie
 
I licytacja nieruchomości rolnej należącej do dłużnika: Kran-Waryło Polska Sp.j., położonej: Łąsko Małe , gm. Koronowo - działki nr 176 i nr 177/2 , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102443/9. Działka nr 176 graniczy od północy z działką gruntu RIVb, od wschodu z działką nr 180 - droga, od południa z działką nr 177/2 i od zachodu z działką nr 175/4.Powierzchnia działki wynosi 1,7300 ha. Natomiast działka nr 177/2 graniczy od północy z działką 176, od wschodu z działką nr 180 - droga, od południa z działką nr 177/3 - droga i od zachodu z działką nr 175/4.Powierzchnia działki wynosi 0,8900 ha. Łączna powierzchnia obu działek: 2,6200 ha. W/wym. działki bezpośrednio sąsiadują ze sobą tworząc ciągłą część powierzchni ziemskiej. Działki nie są ogrodzone i nie są zabudowane.Suma oszacowania wynosi: 121 400,00 zł
Cena wywołania wynosi: 91 050,00zł
Rękojmia: 12 140,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.05.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.05.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.05.2018 r. - godz. 10:00
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Swobodnej 14 w Bydgoszczy.Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 48,73 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska o powierzchni 2 62 m2. Lokal posiada balkon. Pole powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych : 51,35 m2
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5135/632008 w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/0085159/5, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ( do dnia 2089-11-27) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty Chantkowskiej.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00141609/6.


Suma oszacowania wynosi: 209 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 156 750,00zł
Rękojmia: 20 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 10:30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Saperów 262. Lokal położony jest na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego i stanowi:trzy pokoje, korytarz, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 51,86 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu:piwnica o powierzchni 8,02 m2. Nieruchomość stanowi własność Anny Maćkiewicz i Rafała Maćkiewicza. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166523/0 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5988/29500 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00046710/1, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W dziale III KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest m.in. wpis sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób,że "właściciel lokalu nr 2,dla którego prowadzona jest KW BY1B/00166523/0, otrzymuje do wyłącznego korzystania część działki nr 11/3,o powierzchni 10,50m2 , o długości 3,50 m i szerokości 3,00 m usytuowany przy wschodniej ścianie budynku,na prawo od klatki schodowej". W dziale I KW BY1B/00046710/1 nieruchomości wspólnej jest wpis służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 21/3 nieruchomości KW 64334 w kierunku do drogi publicznej.Suma oszacowania wynosi: 76 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 57 000,00zł
Rękojmia: 7 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ul. Morcinka 8 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o łącznej powierzchni 47,20 m2. Lokal posiada balkon.
Bydynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje Krzysztofowi Wankiewiczowi.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00211075/5.

Suma oszacowania wynosi: 165 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 123 750,00zł
Rękojmia: 16 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 8/6 o powierzchni 0,9648 ha. Na w/wym. działce znajduje się zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 1, 2 i 6 tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne i zwarta zabudowa budynków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewid. 4, 5 i 7 oraz budynku transportu i łączności (garaż; nr ewid. 3), tworząca funkcjonalną całość, użytkowana dotychczas na cele mieszkalne z dodatkową funkcją garażową.W dacie oględzin nieruchomość nie była zamieszkała, a budynki stanowiły pustostany. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 279 i stanowi własność: - udział nr 2 wynoszący 1/2 części - Anny Marii Brzozowskiej i Zbigniewa Tomasza Brzozowskiego we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej - udział nr 3 wynoszący 1/2 części Zbigniewa Tomasz Brzozowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00010539/7.


Suma oszacowania wynosi: 307 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 230 250,00zł
Rękojmia: 30 700,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 11:00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działek nr 196/1, 196/3 i 232 o łącznej powierzchni 5, 8000 ha.
Działka nr 196/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a działka nr 196/3
zabudowana jest budynkami:mieszkalnym jednorodzinnym, stajni z dobudowanym kurnikiem,
chlewni,stodoły z dobudówką, garażowym, gospodarczym i wiatą na sprzęt rolniczy.
Działka 232 nie jest zabudowana. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej i stanowi własność Andrzeja Janika. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00041485/9.

Wartość rynkowa nieruchomości bez uwzględnienia obciążenia służebnością: 1 744 000,00 zł.
Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością: 1 717 000,00 zł.
Wartość rynkowa służebności osobistej obciążającej nieruchomość wynosi 27 000,00 zł.
w tym: wartość rynkowa:
- niezabudowanej działka nr 232 - 458 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/1 - 629 000,00 zł
- zabudowanej działka nr 196/3 - 657 000,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 174 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.03.2018 r. - godz. 12:30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 34 położonego przy ul. Czerkaskiej 1 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 54,60 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica 4,30 m2. Powierzchnia razem : 58,90 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Nieruchomość stanowi własność: Wioletty Gobis i Marka Gobis. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00096290/5. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 589/27399 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00086689/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi: 169 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 126 750,00zł
Rękojmia: 16 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.03.2018 r. - godz. 9:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.03.2018 r. - godz. 9:00
Obwieszczenie
 
II licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Nowe Smolno,gm. Nowa Wieś Wielka, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiała - do 1/2 części.Suma oszacowania wynosi: 16 500,00 zł
Cena wywołania wynosi: 8 250,00 zł
Rękojmia: 1 650,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 9:30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 20 położonego przy ul.Abrahama 9 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 35,14 m2. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Beacie Wojciechowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00122876/9.


Suma oszacowania wynosi: 143 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 107 250,00zł
Rękojmia: 14 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Przemysłowej 11 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na piętrze budynku mieszkalnego kilkurodzinnego i składa się z jednego pokoju i kuchni z wc o powierzchni użytkowej 33,90 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu: piwnica 5,0 m2, boks w budynku gospodarczym 8,1 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Barbary Szymczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00170494/8. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 460/4397 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00090513/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ( do dnia 2089-12-05) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Suma oszacowania wynosi: 75 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 56 250,00zł
Rękojmia: 7 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Galeria
pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Bydgoszczy przy ul. Łokietka 44. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój i łazienkę o powierzchni użytkowej 44,26 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 11 o powierzchni 3,10 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Natalii Przepierskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183578/5. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4426/103434 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00095974/7, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi: 209 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 156 750,00zł
Rękojmia: 20 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2018 r. - godz. 9:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2018 r. - godz. 9:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2018 r. - godz. 9:00
Galeria
II licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Aleksandry Kożuch i Bartłomieja Kożuch.
Nieruchomość położona jest w Stronne przy ul. Kwiatowej 49, gm. Dobrcz i stanowi działkę nr 385 o powierzchni 0,1149 ha, zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie, o powierzchni zabudowy 157,0 m2.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00058585/2.


Suma oszacowania wynosi: 316 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 158 000,00zł
Rękojmia: 31 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.12.2017 r. - godz. 8:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.12.2017 r. - godz. 8:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.12.2017 r. - godz. 8:00
Galeria
I licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Wojciech Musiał, położonej: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4. W/wym. działka graniczy od północy z działką nr 28/10,od wschodu z działką nr 28/6 - droga, od południa z działką nr 28/4 i od zachodu z działką nr 27/4. Powierzchnia działki wynosi 0,1092 ha. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta roślinnością z przewagą niskiej zieleni łąkowej.

Suma oszacowania wynosi: 16 500,00 zł
Cena wywołania wynosi: 12 375,00 zł
Rękojmia: 1 650,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.11.2017 r. - godz. 13:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.11.2017 r. - godz. 13:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.11.2017 r. - godz. 13:30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego o nr 3 położonego w Łochowie przy ul. Szosa Nakielska 14,
gm. Białe Błota. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój
i kuchnię o powierzchni użytkowej 28,98 m2 . Pomieszczenie przynależne do lokalu -
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 16,90 m2. Razem: 45,88m2. Nieruchomość stanowi własność: Teresy Kałamajskiej-Czyż i Zdzisława Czyż. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00092334/8.Suma oszacowania wynosi: 50 000,00 zł
Cena wywołania: 37 500,00 zł.
Rękojmia: 5 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 12:00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 108/17 o powierzchni 0,0986 ha zabudowanej budynkami (w zabudowie zwartej): mieszkalno-usługowym z przewagą funkcji usługowej o powierzchni użytkowej 244,6m2 i magazynowym o powierzchni użytkowej 89,3 m2. Nieruchomość położona jest w Brzozie przy ul. Grochowskiego 23, gm. Nowa Wieś Wielka
i stanowi własność: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego "REMED" Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy. Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00030113/1.Suma oszacowania wynosi: 429 000,00zł
Cena wywołania: 286 00 0,00zł
Rękojmia: 42 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 9:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 9:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.11.2017 r. - godz. 9:00
Galeria
I licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Aleksandra Kożuch, Bartłomiej Kożuch, położonej: 86-022 Dobrcz, Stronno, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00058585/2 (działka nr 385). Od północy w/w działka graniczy z działką nr 364 (droga), od wschodu z działką nr 386, od południa z działką nr 188/2 i od zachodu z działką nr 384. Powierzchnia działki nr 385 wynosi 0,1149 ha.

Obiekt wolnostojący. Forma architektoniczna: tradycyjna.
Technologia budowy: tradycyjna murowana. Konstrukcja: ściany w układzie krzyżowym.
Podpiwniczenie: brak
Kondygnacje: parter, poddasze użytkowe.
Program użytkowy budynku:
- parter: przedsionek 3,00 m2, hall 9,80 m2, wc 1,35 m2, schowek 1,35 m2, kuchnia z jadalnią 16,90 m2, pokój dzienny 31,50 m2, pokój 15,10 m2, kotłownia 3,90 m2, garaż 19,80 m2.
- poddasze użytkowe: hall 9,80 m2, łazienka 12,60 m2, pokój 10,30 m2, pokój 19,80 m2, pokój 14,00 m2, garderoba 5,65 m2, pokój 17,40 m2, schowek 0,25 m2.

Wysokość pomieszczeń: parter - 2.60 ,, poddasze użytkowe - 0,72 - 2,50 m.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku wraz z garażem - 192,5 m2
powierzchnia całkowita budynku 232,4 m2.
Powierzchnia zabudowy - 157,0 m2Suma oszacowania wynosi: 316 000,00zł
Cena wywołania: 237 000,00zł
Rękojmia: 31 600,00zł,

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2017 r. - godz. 8:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2017 r. - godz. 8:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości rolnej tj. działki nr 47 o powierzchni 0,9847 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (w dacie oględzin pustostany) oraz cieplarnią konstrukcji stalowej z zapleczem - zdewastowane. Nieruchomość nie jest użytkowana. Nieruchomość położona jest w miejscowości Okole, gm. Koronowo i stanowi własność Franciszka Wiśniewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00032757/1.


Suma oszacowania: 238 000,00 zł
Cena wywołania: 119 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 14:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 14:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja lokalu niemieszkalnego oznaczonego jako "l. użytk. 2" zlokalizowanego w budynku wielolokalowym nr 62 przy ul. Długiej (ul. Pod Blankami 57) w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji - parter budynku (kamienicy) wybudowanym w 1838 roku (wejście główne - schodami od strony ul. Pod Blankami oraz wejście drugie - od podwórza) i stanowi: - pomieszczenie użytkowe ( o złożonym kształcie i wysokości ) 26,19 m2 i wc 1,87 m2 . Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 28,06 m2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 2806/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Suma oszacowania: 88 000,00zł
Cena wywołania: 66 000,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 14:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 14:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja lokalu niemieszkalnego oznaczonego jako "l. handl. 1" zlokalizowanego w budynku wielolokalowym nr 62 przy ul. Długiej (ul. Pod Blankami 57) w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji - parter budynku (kamienicy) wybudowanym w 1838 roku (wejście główne - schodami od strony ul. Długiej oraz wejście na zaplecze - od podwórza) i stanowi: salę obsługi 58,29 m2, toaletę 3,30 m2, zaplecze kuchenne: trzy pomieszczenia kuchenne 7,50 m2, 2,00 m2, 5,00 m2, korytarz 10,20 m2, toaletę 3,00 m2 i pomieszczenie techniczne - szatnia 3,70 m2 Brak pomieszczeń przynaleznych. Powierzchnia użytkowa lokalu 92,99 m2.
Lokal użytkowany na cele lokalu gastronomicznego. Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin nie jest zgodny z opisem lokalu ujawnionym w księdze wieczystej. Aktualnie, na podstawie umowy najmu, nieruchomość jest używana przez osobę trzecią na cele lokalu gastronomicznego. Przedmiotowa umowa najmu nie została podczas oględzin okazana, ani do daty sporządzania opinii przedłożona i załączona do akt sprawy.
Suma oszacowania:296 000,00zł
Cena wywołania: 222 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 9:50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 9:50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.09.2017 r. - godz. 9:50
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 67, położonego w Bydgoszczy przy ul.B. Głowackiego 16. Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,10 m2.Lokal posiada balkon.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 10.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bydgoszczy przy ul. J. Poniatowskiego 28/I. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój z aneksem kuchennym i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 20,03 m2.


Suma oszacowania: 74 500,00zł
Cena wywołania: 55 875,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 21. Lokal znajduje się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego i stanowi: pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni 19,22 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica w oficynie o powierzchni 3,06 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych : 22,28 m2. Nieruchomość stanowi własność Krystyny Omniczyńskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191704/7 .

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja nieruchomości rolnej należącej do dłużnika: Kran-Waryło Polska Sp.j., położonej: 86-010 Koronowo, Łąsko Małe - działki nr 176 i nr 177/2 , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102443/9. Działka nr 176 graniczy od północy z działką gruntu RIVb, od wschodu z działką nr 180 - droga, od południa z działką nr 177/2 i od zachodu z działką nr 175/4. Powierzchnia działki wynosi 1,7300 ha. Natomiast działka nr 177/2 graniczy od północy z działką 176, od wschodu z działką nr 180 - droga, od południa z działką nr 177/3 - droga i od zachodu z działką nr 175/4.Powierzchnia działki wynosi 0,8900 ha. Łączna powierzchnia obu działek: 2,6200 ha. W/wym. działki bezpośrednio sąsiadują ze sobą tworząc ciągłą część powierzchni ziemskiej. Działki nie są ogrodzone i nie są zabudowane.

Suma oszacowania: 121 400,00 zł
Cena wywołania: 91 050,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Bydgoszczy przy ul. Łokietka 44. Lokal znajduje się na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój i łazienkę o powierzchni użytkowej 44,26 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka
lokatorska nr 11 o powierzchni 3,10 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Natalii Przepierskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183578/5.Suma oszacowania: 209 000,00zł
Cena wywołania: 156 750,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.09.2017 r. - godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2B położonego przy ul. Kwiatowej 1 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego i stanowi: pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienkę z wc, 2 przedpokoje o powierzchni 51,68m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 2B o powierzchni 8,35m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 60/2513 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00004803/4, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność : AEDES Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00204262/1 .

Suma oszacowania: 186 000,00zł
Cena wywołania: 139 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.07.2017 r. - godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.07.2017 r. - godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.07.2017 r. - godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 108/17 o powierzchni 0,0986 ha zabudowanej budynkami (w zabudowie zwartej): mieszkalno-usługowym z przewagą funkcji usługowej o powierzchni użytkowej 244,6m2 i magazynowym o powierzchni użytkowej 89,3 m2. Nieruchomość położona jest w Brzozie przy ul. Grochowskiego 23, gm. Nowa Wieś Wielka
i stanowi własność: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego "REMED" Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00030113/1.
Suma oszacowania: 429 000,00zł
Cena wywołania: 321 750,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 9:40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 9:40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2017 r. - godz. 9:40
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działka 110/55 o powierzchni 0,1028 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem oraz wolnostojącym budynkiem garażowym. Nieruchomość położona jest w Brzozie przy ul. Gajowej 34, gm. Nowa Wieś Wielka i stanowi własność Lidii Nawrockiej i Piotra Nawrockiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00104677/2.
Suma oszacowania: 735 000,00zł
Cena wywołania: 551 250,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. Strzeleckiej 8A w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 34,10 m2. Lokal posiada balkon.
Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin różni się od informacji zawartej w piśmie BSM w Bydgoszczy,wg której w lokalu znajduje się jeden pokój.
Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Kamilli Kaźmierczak i związane jest z nieruchomością, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/00079794/3.


Suma oszacowania: 152 000,00zł
Cena wywołania: 114 000,00zł
Rękojmia: 15 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 58 położonego przy ul. Kordeckiego 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na dziewiątym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 26,80 m2. Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania: 103 000,00zł
Cena wywołania: 77 250,00zł
Rękojmia: 10 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 11:45

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 11:45
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 39 położonego przy ul. Kromera 6 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 65,60 m2. Lokal posiada loggię. Pomieszczenie przynależne - piwnica 3,68m2.


Suma oszacowania: 192 000,00zł
Cena wywołania: 144 000,00zł
Rękojmia: 19 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 244/12 o powierzchni 0,2068 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 201,3 m2.
Nieruchomość wykazuje cechy świadczące o dłuższym okresie nieużytkowania. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul.Szkolnej 6b i stanowi własność Danuty Baranowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080137/0.

Suma oszacowania: 504 000,00zł
Cena wywołania: 336 000,00 zł
Rękojmia: 50 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30
Galeria
I licytacja nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 28 B, tj. działki nr 2/19 o powierzchni 0,0260 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w zabudowie zwartej szeregowej (segment środkowy) o powierzchni 167,3m2.
Nieruchomość stanowi własność Agnieszki Nowakowskiej - Paluszek i Tomasza Paluszek.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00177301/8.

Suma oszacowania: 528 000,00zł
Cena wywołania: 396 000,00 zł
Rękojmia: 52 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 21. Lokal znajduje się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego i stanowi: pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni 19,22 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu -piwnica w oficynie o powierzchni 3,06 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych : 22,28 m2. Nieruchomość stanowi własność Krystyny Omniczyńskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191704/7 .Suma oszacowania: 50 400,00zł.
Cena wywołania: 37 800,00zł.
Rękojmia: 5 040,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul.Szarych Szeregów 1 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię z jadalnią i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 55,80 m2 , nie posiada balkonu. Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin (różniący się od opisu lokalu tj. rodzaju i liczby izb przedstawionego w dziale pierwszym księgi wieczystej BY1B/00110940/2 - trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc). Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy.Nieruchomość stanowi własność Katarzyny Kłosińskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110940/2 .

Suma oszacowania: 183 000,00zł,
Cena wywołania: 137 250,00zł.
Rękojmia: 18 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul. Ikara 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 40,80 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 26 - 5,20 m2. Lokal nie posiada balkonu. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (w/g KW) : 40,80m2. W dziale III KW jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego - osoba uprawniona zmarła. Nieruchomość stanowi własność : Wiktora Wnuk.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00099560/0 .

Suma oszacowania: 150 000,00zł
Cena wywołania: 112 500,00zł
Rękojmia: 15 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Stefana Batorego 1 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku
mieszkalnego (drugie piętro) i stanowi: cztery pokoje, dwa przedpokoje, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 134,16 m2. Pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 1,79 m2, piwnica o pow. 4,80 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW) 140,75 m2. Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin nie jest zgodny z opisem lokalu ujawnionym w księdze wieczystej (wg KW: pokój-3, przedpokój-1, łazienka-1, wc-1; pomieszczenia przynależne do lokalu - piwnica o pow. 1,79 m2, piwnica o pow. 4,80 m2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 141/873 części w nieruchomości wspólnej KW BY1B/00012126/3, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność: Bożeny Dyks i Andrzeja Dyks. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00119180/9 .

Suma oszacowania: 440 000,00zł
Cena wywołania: 330 000,00zł
Rękojmia: 44 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47.
Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2), tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową. Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Kowalskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00018089/3 .

Suma oszacowania: 181 000,00zł
Cena wywołania: 135 750,00zł (postąpienie 1 358,00 zł).
Rękojmia: 18 100,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.03.2017 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.03.2017 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 91 położonego przy ul. Gackowskiego 5 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na jedenastym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 30,90 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Werner. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00162933/9. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3090/1001204 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00159588/1, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 120 000,00 zł
Cena wywołania: 90 000,00 zł
Rękojmia: 12 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 22 położonego przy ul. Kaszubskiej 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,44 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 22 - 4,28 m2. Lokal stanowi własność Dariusza Spławskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00159264/4 .
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4172/125076 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00009272/7, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii.

Suma oszacowania: 163 000,00zł
Cena wywołania: 122 250,00zł (postąpienie 1 222 zł)
Rękojmia: 16 300,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Waleniowej 7 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego (wysoki parter nad przyziemiem z garażami) i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 89,29 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZRZESZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Grzegorzowi Pulcyn oraz Marzenie Pulcyn. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00103584/6.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 224 666,67 zł ( postąpienia 2 247 zł)
Rękojmia: 33 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 18/2 o powierzchni 0,0493 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem - w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 128,0 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Saperów 181a i stanowi własność Izabeli Celewicz Gniot i Borysa Gniot. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00120378/4 .

Suma oszacowania: 457 000,00 zł,
Cena wywołania: 342 750,00 zł
Rękojmia: 45 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2017 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2017 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności 1/2 części nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność
Pawła Kamińskiego - do 1/2 części . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 222 000,00zł
Cena wywołania: 148 000,00zł (postąpienie 1 480,00 zł).
Rękojmia: 22 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 01.02.2017 godz. 08.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 01.02.2017 godz. 08.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej tj. działek nr 859/16 (KW BY1B/00192065/2) o powierzchni 0,1125 ha i nr 859/17 (KW BY1B/00192066/9) o powierzchni 0,1486 ha oraz 2/7 części nieruchomości tj. dziaki nr 859/19 (KW BY1B/00189579/4) o powierzchni 0,1107 ha . W/wym. działki stanowią kompleks nieruchomości - dwie działki gruntu nr 859/16 i 859/17 stanowiące odrębne nieruchomości, na których znajdują się fundamenty i ściany fundamentowe budynku oraz niezabudowana działka gruntu nr 859/19 stanowiąca odrębną nieruchomość i będąca wewnętrzną drogą dojazdową do działek nr 859/16 i nr 859/17 - tworzące razem całość użytkowo-gospodarczą z zapewnionym dostępem do drogi publicznej, będące przedmiotami odpowiednich odrębnych praw własności. Nieruchomości KW BY1B/00192065/2 i KW BY1B/00192066/9 stanowią własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickej, natomiast nieruchomość KW BY1B/00189579/4 stanowi własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickiej do 2/7 części (udział nr 5). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: KW BY1B/00192065/2, KW BY1B/00192066/9 i KWBY1B/00189579/4.

KW BY1B/00192065/2:
Suma oszacowania: 156 600,00 zł,
Cena wywołania: 78 300,00zł
Rękojmia: 15 660,00zł.

KW BY1B/00192066/9
Suma oszacowania: 124 700,00 zł,
Cena wywołania: 62 350,00zł.
Rękojmia: 12 470,00zł.

KW BY1B/00189579/4
Suma oszacowania: 8 700,00 zł,
Cena wywołania: 4 350,00zł
Rękojmia: 870,00zł.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 145 000,00 zł. (rękojmia - 29 000,00 zł.)

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:30
Galeria
I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Marii Konopnickiej 57 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 57,80 m2. Lokal posiada balkon. Mieszkanie nie jest obecnie użytkowane - pustostan. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje : Oliwii Wawer, Jakubowi Wawer i Zofii Wawer - każdemu do 1/3 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00161591/2.
Suma oszacowania wynosi: 213 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 159 750,00zł
Rękojmia: 21 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 10:00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul.Lelewela 49 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię , łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,22m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Beacie Lewińskiej i Danielowi Lewińskiemu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00134091/9.

Suma oszacowania wynosi: 199 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 149 250,00zł
Rękojmia: 19 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 9:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 9:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.01.2018 r. - godz. 9:30
Galeria
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego przy ul. Tetmajera 19 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego dwulokalowego i składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, korytarza, hallu i przedsionka o powierzchni użytkowej 102,28 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal posiada zewnętrzne tarasy. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00015007/4, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty Pawłowskiej i Adama Pawłowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00031247/6.

Suma oszacowania wynosi: 312 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 234 000,00zł
Rękojmia: 31 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.01.2018 r. - godz. 11:10

Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.01.2018 r. - godz. 11:10
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.01.2018 r. - godz. 11:10
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Zbigniew Piotr Czwartek, położonego: 85-817 Bydgoszcz, ul.Toruńska 170A/47. Lokal ten położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 65,64 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 47 o powierzchni 2,78 m2. Lokal posiada balkon. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 68,42m2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187876/2.

Suma oszacowania wynosi: 310 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 232 500,00zł
Rękojmia: 31 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Waryńskiego 14 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na parterze budynku i stanowi: dwa pokoje, dwuczęściowy przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 34,90 m2. Lokal posiada balkon.
Dla przedmiotowego lokalu nie zosytała założona księga wieczysta.
Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Januszowi Bejnarowicz i związane jest z nieruchomością, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/00024713/2.

Suma oszacowania wynosi: 137 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 102 750,00zł
Rękojmia: 13 700,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim. Lokal znajduje się na parterze budynku i składa się z: pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 33,27 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Antoniny Pokornieckiej.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 33/848 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00060336/9, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00092457/6.


Suma oszacowania wynosi: 75 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 56 250,00zł
Rękojmia: 7 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.01.2018 r. - godz. 11:30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 49/42 o powierzchni 0,0896 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i innymi obiektami budowlanymi.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Trwanik 15 i stanowi własność:
Doroty Lenzkowskiej i Grzegorza Lenzkowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00057678/4.


Suma oszacowania wynosi: 598 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 448 500,00zł
Rękojmia: 59 800,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 57 położonego przy ul. Koszalińskiej 16 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Lokal
posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "ZJEDNOCZENI" w Bydgoszczy , spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Andrzejowi Kardach. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145293/5.

Suma oszacowania: 194 000,00 zł,
Cena wywołania: 145 500,00 zł (postąpienie 1 450,00 zł).
Rękojmia: 19 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2018 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2018 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2018 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ul. Chołoniewskiego 3A w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 40,07 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 3,15 m2. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 43,22 m2. Lokal posiada balkon.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4322/867842 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00098887/1, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Suma oszacowania wynosi: 192 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 144 000,00złł
Rękojmia: 19 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 47 o powierzchni 0,9847 ha,zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym ( w dacie oględzin pustostany) oraz cieplarnią konstrukcji stalowej z zapleczem - zdewastowane. Nieruchomość nie jest użytkowana. Nieruchomość położona jest w miejscowości Okole, gm. Koronowo i stanowi własność Franciszka Wiśniewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00032757/1.

Suma oszacowania: 238 000,00 zł
Cena wywołania: 178 500,00 zł (postąpienie 1 785,00 zł).
Rękojmia: 23 800,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00
Galeria
II licytacja 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul. Waleniowej 6. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni uzytkowej 84,76 m2. Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZRZESZENI w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Ewie Mul - do 1/2 części ( udział nr 2). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095734/3.

Suma oszacowania: 161 000,00 zł
Cena wywołania: 107 333,33 zł (postąpienie 1 074,00 zł).
Rękojmia: 16 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
pierwsza licytacja prawa właśności nieruchomości tj.
działki nr 17/8 o powierzchni 0,1125 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 127,1 m2 , oraz wolnostojącym budynkiem garażowogospodarczym
o powierzchni użytkowej 48,9 m2. Nieruchomość położona jest w Wałdowie Królewskim
przy ul. Zakątek 5, gm. Dąbrowa Chełmińska i stanowi własność: Katarzyny Osak - do 1/2 części
i Aureliusza Osak - do 1/2 części .
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00093923/1.

Suma oszacowania: 418 000,00zł
Cena wywołania: 313 500,00zł (postąpienie 3 135,00 zł).
Rękojmia: 41 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego przy ul. Rataja 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,53 m2. Lokal posiada balkon Budynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółódzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje: Małgorzacie Antkowiak oraz Dariuszowi Antkowiak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168545/4.

Suma oszacowania: 192 000,00 zł
Cena wywołania: 144 000,00 zł
Rękojmia: 19 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Waleniowej 7 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego (wysoki parter nad przyziemiem z garażami) i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 89,29 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZRZESZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Grzegorzowi Pulcym oraz Marzenie Pulcyn. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00103584/6 .

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 252 750,00 zł
Rękojmia: 33 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 152/9 o powierzchni 0,1262 ha, zabudowanej budynkiem usługowym - pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 198,3m2 . Nieruchomość położona jest w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleja Pokoju 5a i stanowi własność : INOFARM Spółki z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00084462/5.


Suma oszacowania: 379 000,00 zł,
Cena wywołania: 284 250,00 zł.
Rękojmia: 37 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 60/3 o powierzchni 0,4018 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 288,60 m2. Nieruchomość położona jest w Dobrczu przy ul. Koronowskiej 3 i stanowi własność Elżbiety Kiedrowicz i Wojciecha Kiedrowicz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00129376/3.

Suma oszacowania: 275 105,00 zł
Cena wywołania: 206 328,75 zł.
Rękojmia: 27 510,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 244/12 o powierzchni 0,2068 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 201,3 m2.
Nieruchomość wykazuje cechy świadczące o dłuższym okresie nieużytkowania. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul.Szkolnej 6b i stanowi własność Danuty Baranowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080137/0.

Suma oszacowania: 504 000,00 zł
Cena wywołania: 378 000,00 zł.
Rękojmia: 50 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Lubranieckiej 16 tj.
działki nr 8/29 o powierzchni 0,1197 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 354,0 m2. Nieruchomość stanowi własność Renaty Jóźwickiej i Mirosława Jóźwickiego. Dla w/wyn. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102716/4.

Suma oszacowania: 1 219 000,00 zł
Cena wywołania: 914 250,00 zł.
Rękojmia: 121 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 części nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność Pawła Kamińskiego - do 1/2 części . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 222 000,00 zł
Cena wywołania: 166 500,00 zł
Rękojmia: 22 200,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 16/1 o powierzchni 0,2917 ha, zabudowanej kompleksem budynków usługowych stacji obsługi pojazdów z zapleczem administracyjno-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 995,4 m2. Nieruchomość położona jest w Brzozie przy ul.Bydgoskiej 25, gm. Nowa Wieś Wielka i stanowi własność : EWEREST Spółki z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00005591/1 .

Suma oszacowania: 806 000,00 zł
Cena wywołania: 604 500,00 zł.
Rękojmia: 80 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 338 o powierzchni 0,1025 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 147,5 m2. Na nieruchomości znajdują się obiekty nie stanowiące części składowych gruntu: garaż blaszany, drewniana szopa gospodarcza i naziemny zbiornik gazu. Nieruchomość położona jest w Lisim Ogonie przy ul.Olimpijskiej 21, gm. Białe Błota i stanowi własność Marii Walczykowskiej i Czesława Walczykowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080479/9.


Suma oszacowania: 464 000,00zł
Cena wywołania: 309 333,33 zł (postąpienie 3 094,00 zł).
Rękojmia: 46 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00
Galeria
I licytacja niezabudowanej nieruchomości położonej w Gzinie Górnym, gm. Dąbrowa Chełmińska. Nieruchomość składa się z czterech bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek nr 231/20, 231/21, 231/22 i 233/4 o łącznej powierzchni 1,0414 ha, tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub innej drogi ogólnodostępnej.W dziale I księgi wieczystej nr BY1B/00170593/2 nie ma żadnego wpisu prawa służebności gruntowej zapewniającej odpowiednio, poprzez teren nieruchomości sąsiednich stanowiących przedmiot odrębnej własności, pośredni dostęp do takiej drogi. Nieruchomość stanowi własność Anny Rulewicz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW BY1B/00170593/2.

Suma oszacowania: 46 000,00 zł
Cena wywołania: 34 500,00 zł.
Rękojmia: 4 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej tj. działek nr 859/16 (KW BY1B/00192065/2) o powierzchni 0,1125 ha i nr 859/17 (KW BY1B/00192066/9) o powierzchni 0,1486 ha oraz 2/7 części nieruchomości tj. dziaki nr 859/19 (KW BY1B/00189579/4) o powierzchni 0,1107 ha . W/wym. działki stanowią kompleks nieruchomości - dwie działki gruntu nr 859/16 i 859/17 stanowiące odrębne nieruchomości, na których znajdują się fundamenty i ściany fundamentowe budynku oraz niezabudowana działka gruntu nr 859/19 stanowiąca odrębną nieruchomość i będąca wewnętrzną drogą dojazdową do działek nr 859/16 i nr 859/17 - tworzące razem całość użytkowo-gospodarczą z zapewnionym dostępem do drogi publicznej, będące przedmiotami odpowiednich odrębnych praw własności. Nieruchomości KW BY1B/00192065/2 i KW BY1B/00192066/9 stanowią własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickej, natomiast nieruchomość KW BY1B/00189579/4 stanowi własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickiej do 2/7 części (udział nr 5). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: KW BY1B/00192065/2, KW BY1B/00192066/9 i KWBY1B/00189579/4.

KW BY1B/00192065/2:
Suma oszacowania: 156 600,00 zł,
Cena wywołania: 117 450,00zł
Rękojmia: 15 660,00zł.

KW BY1B/00192066/9
Suma oszacowania: 124 700,00 zł,
Cena wywołania: 93 525,00zł.
Rękojmia: 12 470,00zł.

KW BY1B/00189579/4
Suma oszacowania: 8 700,00 zł,
Cena wywołania: 6 525,00zł.
Rękojmia: 870,00zł.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00zł. (rękojmia - 29 000,00 zł.)

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Sobieskiego 1 tj. działki nr 50/9 o powierzchni 0,1749 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o funkcji biurowej. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest TDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (prawo wieczystego użytkowania -2089-12-05). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00089602/4.

Suma oszacowania: 4 240 000,00 zł.
Cena wywołania: 3 180 000,00zł ( postąpienie 31 800,00 zł).
Rękojmia: 424 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja 19/20 niewydzielonej części nieruchomości tj.działek nr 406/35, 406/42 i 406/43 o łacznej powierzchni 0,2099 ha. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą i tworzą zwarty teren w kształcie nieregularnego wieloboku. Działka nr 406/43 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, nie posiada indywidualnego ogrodzenia i jest zlokalizowana w kompleksie obejmującym kilku odrębnych nieruchomości, posiadającym wspólne ogrodzenie, działki nr 406/35 i nr 406/42 niezabudowane trwałymi obiektami kubaturowymi. Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul. Bajkowej 9, gm. Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka - do 19/20 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088796/3.

Suma oszacowania: 420 000,00zł,
Cena wywołania: 280 000,00zł (postąpienie 2 800,00 zł).
Rękojmia: 42 000,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.


Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00 zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,0110 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.

Suma oszacowania: 51 000,00 zł.
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul.Fordońskiej 112 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska 2,70m2. Razem obszar wg KW 20,70 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 207/14176 części w prawach do nieruchomości wspólnej KW BY1B/00084906/0, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Jacka Dobrowolskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00090209/9.

Suma oszacowania: 79 000,00 zł
Cena wywołania: 59 250,00zł (postąpienie 593,00 zł).
Rękojmia: 7 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postpienie 1 107,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego 3. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię , łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 63,36 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica 10,29 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 73,65 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Violetty Drychta. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00152578/9.

Suma oszacowania: 186 000,00 zł.
Cena wywołania: 139 500,00 zł (postąpienie 1 395,00 zł).
Rękojmia: 18 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.08.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.08.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech bezpośrednio sąsiadujących zesobą działek ewidencyjnych guntu o numerach: 231/64, 231/65, 231/66 o powierzchni 0,3287 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kruszyn Krajeński, przy ul. Olszynowej, gmina Białe Błota i stanowi własność w 1/2 części Dariusza Wiśniewskiego oraz w 1/2 części Moniki Elżbiety Wilma-Wiśniewskiej. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185558/3.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 338 o powierzchni 0,1025 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 147,5 m2. Na nieruchomości znajdują się obiekty nie stanowiące części składowych gruntu: garaż blaszany, drewniana szopa gospodarcza i naziemny zbiornik gazu. Nieruchomość położona jest w Lisim Ogonie przy ul.Olimpijskiej 21, gm. Białe Błota i stanowi własność Marii Walczykowskiej i Czesława Walczykowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080479/9.

Suma oszacowania: 464 000,00złł.
Cena wywołania: 348 000,00zł (postąpienie 3 480,00 zł).
Rękojmia: 46 400,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki gruntu nr 713/38 o powierzchni 0,3198 ha. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota i stanowi własność Barbary Szweda- Raczkowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187068/5 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł,
Cena wywołania: 26 000,00zł (postąpienie 260,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul. Waleniowej 6. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni uzytkowej 84,76 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZRZESZENI w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Ewie Mul - do 1/2 części ( udział nr 2). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095734/3.

Suma oszacowania 1/2 części : 161 000,00 zł.
Cena wywołania: 120 750,00 zł. (postąpienie 1 208,00 zł.)
Rękojmia: 16 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Kasprzaka 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 46,70 m2. Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania: 158 000,00 zł
Cena wywołania: 118 500,00 zł (postąpienie 1 185,00 zł).
Rękojmia: 15 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych guntu o numerach: 231/64, 231/65, 231/66 o powierzchni 0,3287 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kruszyn Krajeński, przy ul. Olszynowej, gmina Białe Błota i stanowi własność w 1/2 części Dariusza Wiśniewskiego oraz w 1/2 części Moniki Elżbiety Wilma-Wiśniewskiej. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185558/3.

Licytacja odbędzie się w kancelarii komornika.

Suma oszacowania: 90 000,00 zł.
Cena wywołania: 67 500,00 zł.
Rękojmia: 9 000,00 zł.Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postpienie 1 107,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul.Sierocej 22 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 49,27 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 9,10 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Haliny Perz i Janusza Perz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00112572/5 .

Suma oszacowania: 136 000,00 zł.
Cena wywołania: 90 666,67 zł (postąpienie 907,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 1/40 opowierzchni 0,0479 ha i działki nr 1/100 o powierzchni 0,0174 ha. Nieruchomości stanowią dwie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne gruntu będące odrębnymi przedmiotami własności - działka nr 1/40 (BY1B/00026651/3) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowana działka nr 1/100 (BY1B/00108525/0) stanowiąca teren poprawiający zagospodarowanie zabudowanej działki nr 1/40 na cele ogrodowe, razem ogrodzone i tworzące całość gospodarczo-użytkową. Nieruchomości położone są w Bydgoszczy przy ul.Błądzimskiej 23 i stanowią własność Marcina Piotrowskiego. Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1B/00026651/3 i BY1B/00108525/0.

Suma oszacowania: 485 000,00 zł
Cena wywołania: 323 333,33 zł (postąpienie 3 234,00 zł).
Rękojmia: 48 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Lucyny Kornackiej - do 1/2 części i Zbigniewa Kornackiego - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00135412/3 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 882/45830 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00073820/3,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Suma oszacowania: 242 000,00 zł,
Cena wywołania: 161 333,33 zł (postąpienie 1 614,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika Sebastiana Chmielewskiego. Nieruchomość położona jest w Murowańcu, przy ul. Szkolnej 22 i stanowi działkę nr 104/43 o powierzchni 0,1380 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147736/7.

Suma oszacowania: 494 000,00 zł,
Cena wywołania: 329 333,33 zł (postąpienie 3 294,00 zł).
Rękojmia: 49 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 48 położonego przy ul. Przodowników Pracy 18 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na szóstym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 47,77 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Zbigniewowi Detmer. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00137303/0.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł,
Cena wywołania: 124 500,00 zł (postąpienie 1 245,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 09.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 09.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 43 położonego przy ul. M. Konopnickiej 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 31,30 m2, nie posiada balkonu, a jedynie zabezpieczone balustradą drzwi balkonowe. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Jackowi Andrzejowi Balcer Kaźmierczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166862/8.

Suma oszacowania: 113 000,00 zł
Cena wywołania: 84 750,00 zł (postąpienie 848,00 zł ).
Rękojmia: 11 300,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy . Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego (oficyna kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 47,40 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 2,50
m2. Lokal nie posiada balkonu, ale posiada wyjście na przyziemny taras. Nieruchomość stanowi własność Doroty Szczawińskiej i Krzysztofa Szczawińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00105206/7. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4990/77187 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00008825/2,którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 125 000,00 zł
Cena wywołania: 93 750,00 zł (postąpienie 938,00 zł).
Rękojmia: 12 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 40 i 41 o łącznej powierzchni 87,82 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym nr 22 przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy wraz z ułamkowym udziałem 88/6158 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00072306/7. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Włodarskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/0008614/5.

Suma oszacowania: 108 000,00 zł,
Cena wywołania: 72 000,00 zł (postąpienie 720,00 zł).
Rękojmia: 10 800,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł,
Cena wywołania: 124 500,00 zł (postpienie 1 245,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Ugory 10 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym i wydzieloną częścią sypialną, korytarz, łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 30,65 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 10 i szopka nr 12 w budynku gospodarczym - 5,20 m2.Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wg KW - 35,85 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 36/506 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00017948/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Hanny Jagielskiej i Leszka Jagielskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00122544/3

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 78 000,00 zł ( postąpienie 780,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 1193/2 o powierzchni 0,1477 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul.Sosnowej i stanowi własność Marleny Linowskiej i Antoniego Linowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00105133/4 .

Suma oszacowania: 575 000,00 zł,
Cena wywołania: 431 250,00 zł (postąpienie 4 313,00 zł).
Rękojmia: 57 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja nieruchomości należących do dłużnika Macieja Mamel, położonych: 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 2 i 4, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze BY1B/00054633/6 i KW BY1B/00054632/9 Nieruchomości stanowią całość użytkowo-gospodarczą.

Suma oszacowania: 431 000,00 zł,
Cena wywołania: 287 333,33zł. zł (postąpienie 2 874,00 zł).
Rękojmia: 43 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa włsności nieruchomości tj. działki nr 2/84 o powierzchni 0,0215 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Borsuczej 14 i stanowi własność Sebastiana Trojanowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00146568/1.

Suma oszacowania: 149 000,00zł,
Cena wywołania: 111 750,00zł (postąpienie 1 118,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.03.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.03.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 81 położonego przy ul. Bohaterów Kragujewca 5 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Bartłomiejowi Holka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166916/2.

Suma oszacowania: 185 000,00 zł,
Cena wywołania: 138 750,00 zł (postąpienie 1 388,00 zł).
Rękojmia: 18 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 18, położonego przy ul. Kossaka 49 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 60,50m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Hannie Jurdzińskiej - 3/8 części i Michałowi Jurdzińskiemu - 5/8 części.

Suma oszacowania: 222 000,00 zł (udział 3/8 części - 83 250,00 zł , udział 5/8 części - 138 750,00 zł)
Cena wywołania: 166 500,00 zł. ( postąpienie 1 665,00 zł).
Rękojmia: 22 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Modrakowej 62 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2 i stanowi własność Krzysztofa Polak - Chmielewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00070513/7.

Suma oszacowania: 157 000,00 zł
Cena wywołania: 117 750,00 zł (postąpienie 1 178,00 zł).
Rękojmia: 15 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 1/40 o powierzchni 0,0479 ha i działki nr 1/100 o powierzchni 0,0174 ha. Nieruchomości stanowią dwie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne gruntu będące odrębnymi przedmiotami własności - działka nr 1/40 (BY1B/00026651/3) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowana działka nr 1/100 (BY1B/00108525/0) stanowiąca teren poprawiający zagospodarowanie zabudowanej działki nr 1/40 na cele ogrodowe,razem ogrodzone i tworzące całość gospodarczo-użytkową. Nieruchomości położone są w Bydgoszczy przy ul.Błądzimskiej 23 i stanowią własność Marcina Piotrowskiego. Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1B/00026651/3 i BY1B/00108525/0.

Suma oszacowania: 485 000,00 zł,
Cena wywołania: 363 750,00 zł (postąpienie 3 638,00 zł).
Rękojmia: 48 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Jasnej 17A, gmina Białe Błota, tj. działek nr 154/142,154/143 i 154/144 o łącznej powierzchni 0,9118 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Grzybek. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00128377/3.


Suma oszacowania: 575 875,00 zł.
Cena wywołania: 383 916,67 zł ( postąpienie 3 840,00 zł).
Rękojmia: 57 587,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.03.2016 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.03.2016 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1 o
powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm. Białe Błota. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania: 490 000,00 zł
Cena wywołania: 326 666,67 zł ( postąpienie 3 267,00 zł).
Rękojmia: 49 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 239/3 o powierzchni 0,0475 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Białych Błotach przy ul. Guliwera 12A i stanowi własność Katarzyny Borowskiej i Adama Borowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102133/3 .


Suma oszacowania: 466 000,00 zł,
Cena wywołania: 349 500,00 zł (postąpienie 3 495,00 zł).
Rękojmia: 46 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47. Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2),tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową.Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Kowalskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00018089/3 .


Suma oszacowania: 181 000,00 zł,
Cena wywołania: 120 666,67 zł (postąpienie 1 207,00 zł).
Rękojmia: 18 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00
Galeria
II licytacja 4/5 niewydzielonej części nieruchomości tj. działek nr 406/47 i 406/48 o łącznej powierzchni 0,4700 ha. Wchodzące w skład nieruchomości działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i tworzą ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość posiada indywidualne ogrodzenie tylko fragmentarycznie i jest zlokalizowana w większym kompleksie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej obejmującym kilka odrębnych nieruchomości. Na działkach zlokalizowane są schody i chodniki , drewniany ogrodowy domek gospodarczy (nie połączony trwale z gruntem). Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul.Bajkowej, gm.Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka do 4/5 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00133610/7.

Suma oszacowania: 247 000,00 zł.
Cena wywołania: 164 666,67 zł (postąpienie 1 647,00 zł).
Rękojmia: 24 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja 19/20 niewydzielonej części nieruchomości tj.działek nr 406/35, 406/42 i 406/43 o łacznej powierzchni 0,2099 ha. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą i tworzą zwarty teren w kształcie nieregularnego wieloboku.
Działka nr 406/43 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, nie posiada indywidualnego ogrodzenia i jest zlokalizowana w kompleksie obejmującym kilku odrębnych nieruchomości, posiadającym wspólne ogrodzenie, działki nr 406/35 i nr 406/42 niezabudowane trwałymi obiektami kubaturowymi. Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul. Bajkowej 9, gm. Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka - do 19/20 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088796/3 .

Suma oszacowania: 420 000,00 zł
Cena wywołania: 315 000,00 zł (postąpienie 3 150,00 zł).
Rękojmia: 42 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego nr 68 położonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34A w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na VI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 37,4 m2. Lokal posiada balkon. Do mieszkania przynależna jest piwnica oznaczona nr 68. Bydynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "ZJEDNOCZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje : Hannie Dorocie Leśniewskiej i Jackowi Andrzejowi Leśniewskiemu.

Suma oszacowania: 141 559,00 zł,
Cena wywołania: 106 169,25 zł (postąpienie 1 062,00 zł).
Rękojmia: 14 155,90 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 44/3 o powierzchni 0,0934 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudową garażowo-gospodarczą . Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul. Widok 1, gm. Białe Błota i stanowi własność Katarzyny Wiankowskiej i Krzysztofa Wiankowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095042 /5.

Suma oszacowania: 424 000,00 zł.
Cena wywołania: 282 666,67 zł (postąpienie 2 827,00 zł).
Rękojmia: 42 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul.Sierocej 22 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 49,27 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 9,10 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Haliny Perz i Janusza Perz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00112572/5 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 58/725 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00015162/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 136 000,00 zł
Cena wywołania: 102 000,00 zł (postąpienie 1 020,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Biziela 23 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 35,90 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Mirosława Łącznego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168110/6. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3590/173824 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00164864/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 136 000,00 zł,
Cena wywołania: 102 000,00 zł (postąpienie 1 020,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł.

obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00

obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 55 położonego przy ul. Brzozowej 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,2 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Michałowi Piotrowi Heinowskiemu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169914/9.

Suma oszacowania: 154 000,00 zł,
Cena wywołania: 115 500,00 zł (postąpienie 1 155,00 zł).
Rękojmia: 15 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Lucyny Kornackiej - do 1/2 części i Zbigniewa Kornackiego - do 1/2 części. D/a w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00135412/3 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 882/45830 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/0007382/3,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 242 000,00 zł,
Cena wywołania: 181 500,00 zł (postąpienie 1 815,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym, tj. działki nr 1034/24 położonej w Solcu Kujawskim przy ul.Unii Europejskiej 16 należącej do dłużnika Robert Adamczyk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00195924/3.

Suma oszacowania: 1 760 000,00 zł
Cena wywołania: 1 173 333,33zł ( postąpienie o 11 734,00 zł).
Rękojmia: 176 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 37. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 35,07 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marzannie Rucińskiej.

Suma oszacowania: 118 100,00 zł
Cena wywołania: 88 575,00 zł ( postąpienie 886,00 zł).
Rękojmia: 11 810,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ul. Żmudzkiej 19 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na jedenastym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 26,38 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZNICZ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marii Jolancie Wnuk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00193385/8 .

Suma oszacowania: 100 745,00 zł,
Cena wywołania: 75 558,75 zł (postąpienie 756,00 zł).
Rękojmia: 10 074,50 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 80 położonego przy ul. Brzozowej 37 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 53,00 m2 . Nieruchomość stanowi własność Tomasza Morzyńskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00181720/2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5300/415341 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00132573/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 187 000,00 zł
Cena wywołania: 140 250,00 zł (postąpienie 1 403,00 zł).
Rękojmia: 18 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 40 i 41 o łącznej powierzchni 87,82 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym nr 22 przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy wraz z ułamkowym udziałem 88/6158 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00072306/7. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Włodarskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00086147/5.

Suma oszacowania: 108 000,00zł
Cena wywołania: 81 000,00zł (postąpienie 810,00 zł).
Rękojmia: 10 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 38/2 o powierzchni 1,0019 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym - hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 767,3 m2. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim,gm.Białe Błota i stanowi własność: Ewy Malesa i Roman Malesa.

Suma oszacowania: 1 394 000,00zł
Cena wywołania: 929 333,33zł (postąpienie: 9 294zł.)
Rękojmia: 139 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika Sebastiana Chmielewskiego. Nieruchomość położona jest w Murowańcu, ul. Szkolnej 22. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147736/7.

Suma oszacowania: 494 000,00 zł
Cena wywołania: 370 500,00 zł (postąpienie 3705,00 zł)
Rękojmia: 49 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Maciej Mamel położonych: 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 4, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00054632/9 oraz 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 2 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00054633/6. Nieruchomości stanowią całość użytkowo-gospodarczą.

Suma oszacowania: 431 000,00 zł,
Cena wywołania: 323 250,00 zł (postąpienie 3 234,00 zł).
Rękojmia: 43 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. działki nr 465 o powierzchni 0,0700 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 137,7 m2.
Nieruchomość położona jest w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wojska Polskiego 7 i stanowi własność Andrzeja Świątkowskiego - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052674/1.

Suma oszacowania: 125 000,00 zł.
Cena wywołania: 93 750,00 zł (postąpienie 938,00 zł).
Rękojmia: 12 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 144/5 o powierzchni 0,1329 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Cielu przy ul. Myśliwskiej 36, gm. Białe Błota i stanowi własność Moniki Wróblewskiej i Macieja Wróblewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169985/7.

Suma oszacowania: 501 000,00 zł
Cena wywołania: 334 000,00 zł (przybicie 3 340,00 zł)
Rękojmia: 50 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Wojska Polskiego nr 28 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 69,15 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 9 o powierzchni 5,59 m2. Stwierdzono rozbieżność powierzchni użytkowej ujawnioną w dziale I księgi wieczystej - 69,15 m2, z powierzchnią ustaloną na podstawie pomiarów dokonanych w dniu oględzin - 69,00 m2. Nieruchomość stanowi własność Marka Połczyńskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00181267/8.

Suma oszacowania: 242 000,00zł
Cena wywołania: 181 500,00zł (postąpienie 1 815,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa współwłasności nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność: Pawła Kamińskiego - do 1/2 części i Anity Szuflita - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 444 000,00 zł
Cena wywołania: 296 000,00 zł (postąpienie 2 960,00 zł).
Rękojmia: 44 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 20, położonego przy ul. Lawinowej 14 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 36,03 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, własnościowe spółdzielcze prawo do w/wym. przysługuje Mikołajowi Walczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143411/5 .

Suma oszacowania: 128 000,00 zł,
Cena wywołania: 96 000,00 zł (postąpienie 960,00 zł).
Rękojmia: 12 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1o powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm. Białe Błota. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania: 490 000,00 zł
Cena wywołania: 367 500,00 zł ( postąpienie 3 675,00 zł).
Rękojmia: 49 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działek nr 670/4 i nr 646/2 o łącznej powierzchni 0,0848 ha, zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym z częścią biurową i budynkiem handlowo-usługowym - myjni samochodowej. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 39 i stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi do dnia 17-01-2091 roku są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052267/5 .

Suma oszacowania: 829 000,00 zł,
Cena wywołania: 552 666,67 zł (postąpienie 5 527,00 zł).
Rękojmia: 82 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego: Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomośc stanowi własność: Mirosławy Królikowskiej i Ryszarda Królikowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00177479/6.

Suma oszacowania: 152 000,00 zł.
Cena wywołania: 114 000,00 zł (postąpienie 1 140,00 zł).
Rękojmia: 15 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 108/13 i 108/14 o łącznej powierzchni 0,1975 ha, zabudowanych budynkiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 536,1 m2. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Polnej 9-11 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140774/6.

Suma oszacowania: 1 435 000,00 zł,
Cena wywołania: 956 666,67 zł (postąpienie - 9567,00 zł).
Rękojmia: 143 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/14 o powierzchni 0,0967 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 27 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183684/1.

Suma oszacowania: 994 000,00 zł
Cena wywołania: 662 666,67 zł (postąpienie - 6 627,00 zł).
Rękojmia: 99 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul.Fordońskiej 112 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska 2,70m2. Razem obszar wg KW 20,70 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 207/14176 części w prawach do nieruchomości wspólnej KW BY1B/00084906/0, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Jacka Dobrowolskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00090209/9 .

Suma oszacowania: 79 000,00 zł,
Cena wywołania: 59 250,00 zł (postąpienie 593,00 zł).
Rękojmia: 7 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 42/12 o powierzchni 0,0767 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Dobrczu i stanowi własność Roberta Matuszewskiego. Dla w/wym nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00118952/5 .

Suma oszacowania: 200 000,00 zł,
Cena wywołania: 133 333,33 zł (postąpienie 1 334,00 zł).
Rękojmia: 20 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 62 o powierzchni 0,0734 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowo-gospodarczym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Saperów 15 i stanowi własność Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00055452/0.

Suma oszacowania: 640 000,00 zł,
Cena wywołania: 426 666,67 zł (postąpienie 4 267,00 zł).
Rękojmia: 64 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym, tj. działki nr 1034/24 położonej w Solcu Kujawskim przy ul.Unii Europejskiej 16 należącej do dłużnika Robert Adamczyk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00195924/3.

Suma oszacowania: 1 760 000,00 zł
Cena wywołania: 1 320 000,00 zł (postąpienie 13 200,00 zł).
Rękojmia: 176 000,00 zł.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy od 19.11.2013 roku, w tym przypadku zastosowanie ma art. 1002 kpc.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 11.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 11.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 38/2 o powierzchni 1,0019 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym - hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 767,3 m2. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim,gm.Białe Błota i stanowi własność: Ewy Malesa i Roman Malesa. Dla w/wym.nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00061518/6.

Suma oszacowania: 1 394 000,00 zł
Cena wywołania: 1 045 500,00 zł (postąpienie o 10 455,00 zł).
Rękojmia: 139 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: jeden pokój, kuchnię, przedpokój i w.c. o powierzchni użytkowej 30,49 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132394/9. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3049/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 69 333,33 zł (postąpienie 694,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 55,91 m2.
Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132393/2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5591/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 149 000,00 zł
Cena wywołania: 99 333,33 zł (postąpienie 994,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów 10. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 61,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Nieruchomość stanowi własność : Sylwii Piaseckiej i Piotra Piaseckiego. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 61/2533 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00045948/1, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00046613/1.

Suma oszacowania: 195 000,00 zł
Cena wywołania: 146 250,00 zł (postąpienie 1 463,00 zł).
Rękojmia: 19 500,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 308 o powierzchni 0,0507 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowym . Nieruchomość położona jest w Nowej Wieś Wielkiej przy ul. Kasztanowej 5 i stanowi własność: Magdaleny Rybka i Ryszarda Rybka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00045123/2.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 224 666,67 zł (postąpienie 2 247,00 zł)
Rękojmia: 33 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 144/5 o powierachni 0,1329 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Cielu przy ul. Myśliwskiej 36, gm. Białe Błota i stanowi własność Moniki Wróblewskiej i Macieja Wróblewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169985/7.


Suma oszacowania: 501 000,00 zł
Cena wywołania: 375 750,00 zł (postąpienie 3 758,00 zł)
Rękojmia: 50 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40
Galeria
I licytacja prawa współwłasności nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność: Pawła Kamińskiego - do 1/2 części i Anity Szuflita - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 444 000,00 zł
Cena wywołania: 333 000,00 zł (postąpienie 3 330,00 zł).
Rękojmia: 44 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 29/57. Lokal położony jest na siódmym piętrze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,40 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność: Bogdana Mielnik i Bożeny Mielnik. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00156580/4.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 6040/1308110 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00133554/6.

Suma oszacowania: 191 000,00 zł
Cena wywołania: 143 250,00 zł (postąpienie 1 433,00 zł).
Rękojmia: 19 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działek nr 670/4 i nr 646/2 o łącznej powierzchni 0,0848 ha, zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym z częścią biurową i budynkiem handlowo-usługowym - myjni samochodowej. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 39 i stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi do dnia 17-01-2091 roku są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052267/5 . Nieruchomości obciążone są umowami najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii Komornika.

Suma oszacowania: 829 000,00 zł,
Cena wywołania: 621 750,00 zł (postąpienie 6 218,00 zł).
Rękojmia: 82 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. niezabudowanej i nieogrodzonej działki gruntu nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w miejscowości Nowe Smolno, gm. Nowa Wieś Wielka. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiał - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4 .

Suma oszacowania: 16 500,00 zł.
Cena wywołania: 11 000,00 zł (postąpienie 110,00 zł).
Rękojmia: 1 650,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 713/39 o powierzchni 0,3209 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota. W/wym. działka jest nieogrodzona i nezabudowana. Brak bezpośredniego dostępu do drogi o charakterze publicznym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Przekwasińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187069/2 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł zł
Cena wywołania: 26 000,00 zł (postąpienie 260,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00
Galeria
Druga licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.

Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł,
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.

Suma oszacowania 51 000,00 zł
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą. Nieruchomości obciążone są umowami najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii Komornika.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17 , położonego w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 29. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,20 m2. Lokal posiada balkon. Z dużego pokoju (21,60 m2) jest wejście do pomieszczenia o powierzchni 6,50 m2 posiadającego okno i wykorzystywanego na cele pokoju, wydzielonego murowaną ścianą z ogólnodostępnego korytarza na danym piętrze budynku, użytkowanego wyłącznie przez użytkownika lokalu nr 17, jednak nie objętego opisem lokalu w księdze wieczystej KW nr BY1B/00110367/1, a więc nie wchodzącego w skład tego lokalu i nie będącego przedmiotem wyceny. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marii Adamczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110367/1.

Suma oszacowania: 141 000,00 zł
Cena wywołania: 105 750,00 zł ( postąpienie 1 058,00 zł).
Rękojmia: 14 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 308 o powierzchni 0,0507 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowym .Nieruchomość położona jest w Nowej Wieś Wielkiej przy ul.Kasztanowej 5 i stanowi własność: Magdaleny Rybka i Ryszarda Rybka.Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00045123/2.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 252 750,00 zł (postąpienie 2 528,00 zł).
Rękojmia: 33 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o pwierzchnia użykowej 65,35m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Sikora i Wiesława Sikora. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143025/2.

Suma oszacowania: 150 000,00 zł
Cena wywołania: 100 000,00zł (postąpienie 1 000,00 zł).
Rękojmia: 15 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00
Galeria
Druga licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.
Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł,
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.
Suma oszacowania 51 000,00 zł
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 42/12 o powierzchni 0,0767 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie . Nieruchomość położona jest w Dobrczu i stanowi własność Roberta Matuszewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00118952/5 .

Suma oszacowania: 200 000,00 zł,
Cena wywołania: 150 000,00 zł (postąpienie 1 500,00 zł).
Rękojmia: 20 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 55,91 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132393/2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5591/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 149 000,00zł,
Cena wywołania: 111 750,00 zł (postąpienie 1 118,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57.Lokal położony jest na trzeciej
kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: jeden pokój, kuchnię, przedpokój i w.c. o powierzchni użytkowej 30,49 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132394/9.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3049/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 78 000,00 zł (postąpienie 780,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 108/15 o powierzchni 0,0914 ha, położonej w Osielsku przy ul.Polnej .Nieruchomość stanowi własność: Hanny Boszkiewicz-Bylskiej - do 1/2 części i Tomasza Bylskiego- do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143683/2 .

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postąpienie: 1 107,00 zł)
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. niezabudowanej i nieogrodzonej działki gruntu nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w miejscowości Nowe Smolno, gm. Nowa Wieś Wielka. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiał - do 1/2 części.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4 .

Suma oszacowania: 16 500,00zł
Cena wywołania: 12 375,00zł (postąpienie 124,00 zł).
Rękojmia: 1 650,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 78. Lokal znajduje się na czwartm piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 52,50 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5250/470870 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00043015/8, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Ewy Pankowskiej i Tomasza Pankowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00142552/8


Suma oszacowania: 180 000,00 zł
Cena wywołania: 135 000,00zł (postąpienie 1 350,00 zł).
Rękojmia: 18 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Bydgoszczy przy ul. Planu 6-Letniego 31. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój z aneksem kuchennym i łazienkę o powierzchni użytkowej 37,44 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,45 m2. Razem obszar wg KW- 43,89m2. Lokal nie posiada balkonu. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 44/1909 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00088464/7, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal stanowi własność Heleny Nowak i Tadeusza Nowak. D/a w/wym nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00125610/8.

Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł
Cena wywołania: 115 500,00 zł (postąpienie 1 155,00 zł)
Rękojmia: 15 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00
Galeria
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 62 o powierzchni 0,0734 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowo-gospodarczym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Saperów 15 i stanowi własność Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00055452/0.

Suma oszacowania: 640 000,00 zł
Cena wywołania: 480 000,00zł (postąpienie 4 800,00 zł).
Rękojmia: 64 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30
Galeria
pierwsza licytacja 4/5 niewydzielonej części nieruchomości tj. działek nr 406/47 i 406/48 o łącznej powierzchni 0,4700 ha. Wchodzące w skład nieruchomości działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i tworzą ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość posiada indywidualne ogrodzenie tylko fragmentarycznie i jest zlokalizowana w większym kompleksie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej obejmującym kilka odrębnych nieruchomości. Na działkach zlokalizowane są schody i chodniki , drewniany ogrodowy domek gospodarczy (nie połączony trwale z gruntem).
Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul.Bajkowej, gm.Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka do 4/5 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00133610/7.

Suma oszacowania: 247 000,00 zł,
Cena wywołania: 185 250,00 zł (postąpienie 1 853,00 zł).
Rękojmia: 24 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 43, położonego przy ul. Szelburg-Zarembiny 15 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,22 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje: Magdalenie Waszak i Wiesławowi Waszak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00155331/7.

Suma oszacowania: 144 000,00 zł.
Cena wywołania: 108 000,00 zł (postąpienie 1 080,00 zł).
Rękojmia: 14 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 713/39 o powierzchni 0,3209 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota. W/wym. działka jest nieogrodzona i nezabudowana. Brak bezpośredniego dostępu do drogi o charakterze publicznym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Przekwasińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187069/2 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł
Cena wywołania: 29 250,00zł (postąpienie 293,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Murowańcu, gm. Białe Błota tj. działki nr 140/33 o powierzchni 0,1388 ha. Działka jest częściowo ogrodzona (ogrodzenia nieruchomości sąsiednich z siatki metalowej), niezabudowana i niezagospodarowana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Białe Błota, użytkownikiem wieczystym jest Tomasz Jabłoński Okres użytkowania:2092-11-26. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143879/3.

Suma oszacowania: 76 000,00zł,
Cena wywołania: 57 000,00zł (postąpienie 570,00 zł).
Rękojmia: 7 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Jasnej 17A, gmina Białe Błota, tj. działki nr 154/142,154/143 i 154/144 o łącznej powierzchni 0,9118 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Grzybek. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00128377/3.

Suma oszacowania: 575 875,00 zł
Cena wywołania: 431 906,25zł. (postąpienie 4 319,00 zł.).
Rękojmia: 57 587,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania 1/2 części nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 670/1 o powierzchni 0,1326ha, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi 1/2 części nieruchomości są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki - okres użytkowania - 2087-04-12. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052264/4.

Suma oszacowania: 34 500,00 zł
Cena wywołania: 25 875,00zł ( postąpienie 259,00 zł).
Rękojmia: 3 450,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bydgoszczy przy ul. Mazowieckiej 27. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i spiżarnię o powierzchni użytkowej 75,70 m2 i stanowi własność Antoniego Drzewiwckiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00178472/4.

Suma oszacowania: 192 000,00 zł,
Cena wywołania: 144 000,00 zł (postąpienie 1 440,00 zł).
Rękojmia: 19 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/14 o powierzchni 0,0967 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 27 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183684/1.

Suma oszacowania: 994 000,00zł,
Cena wywołania: 745 500,00zł ( postąpienie 7 455,00 zł).
Rękojmia: 99 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działek nr 108/13 i 108/14 o łącznej powierzchni 0,1975 ha, zabudowanych budynkiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 536,1 m2. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Polnej 9-11 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140774/6.

Suma oszacowania: 1 435 000,00zł, zaś
Cena wywołania: 1 076 250,00zł ( postąpienie 10 763,00 zł).
Rękojmia: 143 500,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 49/42 o powierzchni 0,0896 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i innymi obiektami budowlanymi.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Trwanik 15 i stanowi własność: Doroty Lenzkowskiej i Grzegorzowi Lenzkowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00057678/4.


Suma oszacowania: 598 000,00zł,
Cena wywołania: 398 666,67zł (postąpienie 3 987,00 zł).
Rękojmia: 59 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul.Powstańców Śląskich 9/II. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 47,04 m2.

Suma oszacowania: 190 000,00 zł,
Cena wywołania: 126 666,67 zł (postąpienie 1267,00 zł).
Rękojmia: 19 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/39, o powierzchni 0,1096ha, zabudowanej budynkiem użytkowym( nr ewid. 1689,
ozn. "i").
Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00075682/7.

Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/51, o powierzchni 0,1940 ha, zabudowanej budynkami użytkowymi: nr ewid. 1692 ozn. "p" oraz "g", częściowo ogrodzonej. Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088938/1.

Suma oszacowania wynosi 112 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/26 o powierzchni 0,0600 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 29 i stanowi własność Tomasza Bylskiego do 1/2 części i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183685/8.

Suma oszacowania: 182 000,00 zł,
Cena wywołania: 136 500,00 zł (postąpienie 1 365,00 zł).
Rękojmia: 18 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o pwierzchnia użykowej 65,35m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Sikora i Wiesława Sikora. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143025/2.

Suma oszacowania: 150 000,00 zł
Cena wywołania: 112 500,00 zł (postąpienie 1 125,00 zł).
Rękojmia: 15 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30
Galeria
Pierwsza licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.
Suma oszacowania wynosi 2 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 752 750,00 zł (postąpienie o 17 528,00zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.
Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł (postąpienie o 383,00 zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki gruntu nr 713/38 o powierzchni 0,3198 ha. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota i stanowi własność Barbary Szweda-Raczkowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187068/5 .

Suma oszacowania: 39 000,00 zł
Cena wywołania: 29 250,00 zł (postąpienie 293,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 131/13 o powierachni 0,2870 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 114,3 m2 i gospodarczym o powierzchni użytkowej 45,6 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chrośna 43, gm.Solec Kujawski i stanowi własność. Piotra Macieja Michalskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166629/3.
Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą - zgodnie z zapisem w dziale III księgi wieczystej.

Suma oszacowania: 417 000,00 zł,
Cena wywołania: 278 000,00 zł. (postąpienie: 2780,00 zł)
Rękojmia: 41 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 233 położonego w Bydgoszczy przy ul. Okrzei 2. Lokal znajduje się na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 46,20 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje: Mariuszowi Pietrzak - do 1/2 części i Hannie Gordon - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140180/5.

Suma oszacowania: 151 000,00 zł
Cena wywołania: 113 250,00 zł (postąpienie 1 133,00 zł).
Rękojmia: 15 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 45 położonego przy ul.B.Głowackiego 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na na dziewiątej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:dwa pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 36,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 2,10 m2.Obszar w/g KW: 38,10 m2.Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Ilony Chełstowskiej - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00115545/8.

Suma oszacowania: 65 500,00 zł
Cena wywołania: 49 125,00 zł (postąpienie - 492,00 zł)
Rękojmia: 6 550,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 19. Lokal znajduje się na siódmym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 38,43 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 56. Budynek znajduja się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZNICZ" , spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Romualdowi Brzyskiemu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168990/8.

Suma oszacowania: 147 379,00zł
Cena wywołania: 110 534,25zł. (postąpienie - 1105,00 zł)
Rękojmia: 14 737,90 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w Bydgoszczy przy ul. Bałkańskiej 9.Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 55,40 m2. lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do w/wy lokalu przysługuje Pani Halinie Dominiak . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00175376/0.

Suma oszacowania: 178 000,00 zł
Cena wywołania: 133 500,00 (postąpienie 1335,00 zł)
Rękojmia: 17 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 33, położonego przy ul.Ugory 3 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na piątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę, wc o powierzchni użytkowej 72,54 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielom tego lokalu przysługuje udział wynoszący 7254/1159304 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00062707/5,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Ireny Chylewskiej i Andrzeja Chylewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00163812/2.

Suma oszacowania: 259 000,00 zł
Cena wywołania: 194 250,00 zł (postąpienie: 1943,00 zł)
Rękojmia: 25 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.11.2014 r. - godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji  w dniu 14.11.2014 r. - godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej , tj. działki numer 134/26 o powierzchni 0,0772 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko i stanowi własność Instal Group Sp. z o.o. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00192409/6.

Licytacja w trybie uproszczonym odbędzie się w kancelarii

Suma oszacowania: 113 000,00 zł
Cena wywołania: 84 750,00 zł (postąpienie: 848 zł)
Rękojmia: 11 300,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 31,położonego przy ul.Baczyńskiego 39 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 46,89 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, lokal stanowi własność Justyny Juszczyk. Dla w/wym. prawa Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00138637/7.

Suma oszacowania: 157 000,00 zł
Cena wywołania: 117 750,00 zł (postąpienie 1 178,00 zł)
Rękojmia: 15 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 35 położonego przy ul.B.Głowackiego 10A w Bydgoszczy. Mieszkanie znajduje się na szóstym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,20 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielowi tego lokalu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do 42/2557 części terenu państwowego nieruchomości KW BY1B/000 48156/3 do dnia 08-03-2089 r. i prawo współwłasności w tym stosunku do wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Henryki Filipek i Ryszarda Filipek. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00060864/9.

Suma oszacowania: 148 000,00 zł
Cena wywołania: 111 000,00 zł (postąpienie 1110,00 zł)
Rękojmia: 14 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 129 o powierzchni 0,0519 ha,
położonej w Bydgoszczy przy ul.Pocztowej 1/Stary Port 9.
Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami usługowo-mieszkalnymi w zabudowie zwartej tj:
- ul.Stary Port 9: podpiwniczenie, parter, dwa piętra, poddasze nieużytkowe
- ul.Pocztowa 1 przyziemne (piwnica), parter, trzy piętra, poddasze użytkowe
- ul.Pocztowa 1-oficyna : podpiwniczenie, parter, piętro.
Program użytkowy zabudowy : łącznie 5 lokali usługowych i 10 lokali-mieszkań. Nieruchomość stanowi własność : TDK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00004374/7.

Suma oszacowania: 3 049 000,00zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 032 666,67 zł (postąpienie 20 327,00 zł).
Rękojmia: 304 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 175/7 o powierzchni 0,0916 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul.Dereniowej 13, gm. Białe Błota i stanowi własność Małgorzaty Chmielewicz. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00141750/9.

Suma oszacowania: 421 000,00 zł
Cena wywołania: 280 666,67 zł (postąpienie 2 807,00 zł)
Rękojmia: 42 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 100/3 o powierzchni 0,0483 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul.Horodelskiej.
Nieruchomość stanowi własność Mariusza Malickiego i Doroty Malickiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00167960/2.

Suma oszacowania: 135 000,00 zł
Cena wywołania: 101 250,00 zł (postąpienie 1 013,00 zł)
Rękojmia: 13 500,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 84/9 o powierzchni 0,2055 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym i letniskowym, na działce znajduje się również altana gospodarcza drewniana. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul.Długiej 4 i stanowi własność Jadwigi Nowak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088366/0.

Suma oszacowania: 590 000,00 zł
Cena wywołania: 393,333,33 zł (postąpienie 3933,00 zł)
Rękojmia: 59 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.10.2014 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.10.2014 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4,położonego w Bydgoszczy przy ul.Poznańskiej 9.
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 69,87 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu .Lokal nie posiada balkonu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00089822/2.

Suma oszacowania: 185 000,00 zł
Cena wywołania: 123 333,33zł.
Rękojmia: 18 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62.
Lokal położony jest na drugiej kondygnacji budynku (kamienicy) wybudowanym w 1838 roku i stanowi:dwa pokoje,kuchnię, łazienkę i w.c. o powierzchni użytkowej 54,49 m2 i stanowi własność :Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132390/1 .

Suma oszacowania : 178 000,00zł,
Cena wywołania: 133 500,00zł (postąpienie 1 335,00 zł)
Rękojmia: 17 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 49/42 o powierzchni 0,0896 ha,zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i innymi obiektami budowlanymi.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Trawnik 15 i stanowi własność:Doroty
Lenzkowskiej i Grzegorzowi Lenzkowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00057678/4.

Suma oszacowania: 598 000,00 zł
Cena wywołania: 448 500,00zł (postąpienie 4 485,00 zł)
Rękojmia: 59 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/39, o powierzchni 0,1096ha, zabudowanej budynkiem użytkowym( nr ewid. 1689, ozn. "i").
Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00075682/7.

Suma oszacowania: 36 000,00 zł
Cena wywołania: 27 000,00zł
Rękojmia: 3 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/51, o powierzchni 0,1940ha, zabudowanej budynkami użytkowymi: nr ewid. 1692 ozn. "p" oraz "g", częściowo ogrodzonej. Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088938/1.

Suma oszacowania: 112 000,00 zł
Cena wywołania: 84 000,00 zł
Rękojmia: 11 200,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.10.2014 godz. 12.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.10.2014 godz. 12.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 108/15 o powierzchni 0,0914 ha,położonej w Osielsku przy ul.Polnej .
Nieruchomość stanowi własność:Hanny Boszkiewicz-Bylskiej - do 1/2 części i Tomasza Bylskiego- do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143683/2

Suma oszacowania: 166 000,00zł
Cena wywołania: 124 500,00zł (postąpienie: 1 245,00 zł)
Rękojmia: 16 600,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w Bydgoszczy przy ul. Marii Konopnickiej 1.
Lokal znajduje się na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 52,20 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica
o powierzchni 3,80 m2. Razem obszar wg KW - 56,00 m2. Lokal posiada balkon.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110939/2.

Suma oszacowania: 188 000,00zł
Cena wywołania: 141 000,00zł (postąpienie o 1 410,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 63/5 o powierzchni 0,2021 ha,zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z pomieszczeniami gospodarczo-garażowymi.
Nieruchomość położona jest w Borównie,przy ul.Topolowej 1,gm.Dobrcz i stanowi własność Zbigniewa Mucha.

Suma oszacowania : 318 000,00zł
Cena wywołania: 212 000,00zł (postąpienie o 2 120,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Śląskich 9/II.
Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 47,04 m2. Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Urszuli Pietrowskiej.

Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00zł (postąpienie 1 425,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20
Galeria
II licytacja prawa włsności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul.Wańkowicza 2 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, dwa przedpokoje, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 74,03 m2.Lokal posiada balkon.
Nieruchomość stanowi własność Łukasza Lemańskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072254/7 .

Suma oszacowania wynosi 215 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 333,34 zł (postąpienie 1 434,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1 o powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm.Białe Błota.
Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania wynosi 490 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 326 666,67zł (postąpienie 3 267,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Kormoranów 7. Lokal położony jest na parterze i piętrze budynku i składa się
z wiatrołapu,przedsionka ,klatek schodowych - na parterze i na piętrze,holu,dwóch pokoi,kuchni i wc o powierzchni użytkowej 68,20 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu w podpiwniczeniu budynku - korytarz z klatką schodową 9,40 m2 (15,30 m2), piwnica 7,20 m2 (14,40 m2).
Nieruchomość stanowi własność Anny Kucharskiej i Mirosława Kucharskiego.

Suma oszacowania wynosi 214 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
142 666,67 zł (postąpienie 1 427,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul.Czerwonego Krzyża 35 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje,przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 42,73 2.Pomieszczenia przynależne do lokalu - dwie piwnice (wejście z mieszkania) o powierzchni 11,91.

Suma oszacowania wynosi 122 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00zł (postąpienie 915,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47.

Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2),tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową.Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha.

Suma oszacowania wynosi 181 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 750,00zł (postąpienie 1 358,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1,położonego w Bydgoszczy przy ul.Okulickiego 2.
Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 68,7 m2.Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wisłą" z siedzibą w Bydgoszczy.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 000,00zł (postąpienie 1 580,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Bydgoszczy przy ul. Czarna Droga 37/3.
Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego kilkurodzinnego i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej lokalu 31,51 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 2 o powierzchni 2,44 m2.Lokal nie posiada balkonu.

Suma oszacowania wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00zł (postąpienie o 720,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30Obwieszczenie o licytacji w dniu 22.03.2018 r. - godz. 10:30
Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2.Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 242 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 333,33 zł (postąpienie 1 614,00 zł).