Hasło

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Macieja Bakalarskiego. Znajdują się tu informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, danych kontaktowych kancelarii oraz zakresu właściwości terytorialnej. W zakładce Licytacje komornicze zawarte się informacje dotyczące licytacji poszczególnych nieruchomości oraz ruchomości.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa w obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości danego sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Podstawą działania komornika sądowego jest w szczególności Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz. U. Nr 133 poz. 882 ze zm. (uksie) - tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1138 ze zm. oraz Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm. Dz.U. 2014, poz. 101.

Zgodnie z art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy poza zadaniami określonymi powyżej ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  3. weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.


Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych kliknij aby zapoznać się z treścią

Informacja dotycząca monitoringu:
• administratorem systemu monitoringu jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, ul. Królowej Jadwigi 16/2, 85-231 Bydgoszcz, tel. 52 345 55 22, mail: bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
• monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
• zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
• inspektorem danych osobowch jest Sebastian Nowak PHU Elka mail: s.nowak@elka.zgora.pl

Komornik Sądowy Maciej Bakalarski.

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.